Naujienos    |   Skelbimai    |   Fotogalerija    |   Kontaktai   
S.Daukanto g. 19, 69430 Kazlų Rūda, tel. 8 343 98800, mob.tel. 8 615 45185
Faks. 8 343 98802, el. p. info@krvi.lt
2017-09-21 Ūkio ir verslo plėtrai kaime– 19 mln. eurų

Kaime dirbantys fiziniai asmenys ir mažos įmonės nuo spalio 2 d. jau vėl gali kreiptis ES paramos veiklai plėtoti.

2017 m. rugsėjo 1 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos 2017 m. pateiktoms paraiškoms.

Paraiškos bus renkamos nuo 2017 m. spalio 2 d. iki lapkričio 30 d. Šiam paraiškų priėmimui skirta 19 mln. Eur.

Priemonės „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ tikslas – ne žemės ūkio veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtra, taip pat darbo vietų kaimo vietovėse kūrimo lengvinimas. Parama galės pasinaudoti ne nauji, o jau veikiantys ūkio subjektai. Paramos gali kreiptis privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus.

Verslo planą parengęs pareiškėjas turės įsipareigoti projektą įgyvendinti per nurodytą laikotarpį, kuris neviršys 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negalės viršyti 200 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir proporcingai pagal planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur.

Paramos paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti per ŽŪMIS. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles galima rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23af96808eee11e7a3c4a5eb10f04386


Pirmas puslapis