Naujienos    |   Skelbimai    |   Fotogalerija    |   Kontaktai   
S.Daukanto g. 19, 69430 Kazlų Rūda, tel. 8 343 98800, mob.tel. 8 615 45185
Faks. 8 343 98802, el. p. info@krvi.lt
2017-01-05 Daugiau socialinių garantijų dirbantiesiems

Siekiant užtikrinti, kad skirtingą darbinę veiklą vykdantys žmonės turėtų daugiau socialinių garantijų ir jų socialinė apsauga būtų vienodesnė, nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojų grupės, įmokų tarifai. Nuo šiol daugiau dirbančiųjų susirgę galės gauti ligos išmoką, bus draudžiami pensijų, motinystės, nedarbo valstybiniu socialiniu draudimu, privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Išmokas ligos atveju gaus daugiau žmonių

 

Nuo 2017-ųjų valstybiniu socialiniu ligos ir motinystės draudimu ne tik motinystės, bet ir ligos išmokoms gauti bus draudžiami:

 

individualią žemės ūkio veiklą (nuo 4 EDV) vykdantys asmenys;

šeimynos dalyviai;

asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis;

individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai;

krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai.

Tai reiškia, kad šioms grupėms priklausantys žmonės susirgę ar slaugydami šeimos narį galės gauti ligos išmoką. Už pirmąsias 2 ligos dienas ligos išmoką, siekiančią 80–100 proc. vidutinio darbo užmokesčio, moka darbdavys. Nuo trečios dienos 80 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio ligos išmoka mokama iš „Sodros“ biudžeto. Šeimos nario slaugos atveju ligos išmoka nuo pirmosios dienos mokama iš „Sodros“ biudžeto ir siekia 85 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio. Daugiau informacijos apie ligos išmoką rasite „Sodros“ svetainėje.

 

Pažymėtina, kad dirbantys pagal individualios veiklos (išskyrus verslo liudijimus) pažymas ir vykdantieji individualią žemės ūkio veiklą (nuo 4 EDV) žmonės, norėdami gauti išmoką ligos arba šeimos nario slaugos atveju, 2017 m. turi būti sukaupę ne mažiau kaip 3 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą ir sumokėti įmokas ne mažiau kaip nuo 3 minimalių mėnesinių algų (1 MMA yra lygus 1 mėn. stažo). Pasirinktą sumą galima deklaruoti ir įmokas sumokėti avansu. Išmokos dydis priklausys nuo asmens turėtų draudžiamųjų pajamų.

 

Nedarbo socialinis draudimas ir saugi motinystė

 

Netekę darbo ir besilaukdami bei sulaukę vaikų daugiau socialinių garantijų nuo šiol turės ir atitinkamas išmokas galės gauti individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai.

 

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas galės gauti ir krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių.

 

Garantijos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atvejais

 

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu nuo šiol bus draudžiami ir krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių. Taip pat daugiau socialinių garantijų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atveju turės besimokantieji pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje pagal profesinio mokymo programas (kursantai), vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar šios įstaigos įvadinio mokymo kursuose ir pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantai) arba atliekantys karo tarnybą studijuodami karo mokymo įstaigoje (kariūnai), jų mokymo ir pratybų laikotarpiu.

 

Pensijų draudimas

 

Verslo liudijimus turintieji ir tradicinių bei kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir vienuoliai nuo šiol bus draudžiami ne pagrindinei senatvės pensijos daliai, bet viso dydžio pensijai. Pažymėtina, kad šis pasikeitimas aktualus tik tiems verslo liudijimą turintiems žmonėms, kurie dirba vien tik pagal verslo liudijimą. Dirbantieji ir pagal verslo liudijimą, ir pagal darbo sutartį ir anksčiau buvo draudžiami viso dydžio senatvės pensijai.

 

Pensijų socialiniu draudimu bei privalomuoju sveikatos draudimu nuo šiol draudžiami ir mažųjų bendrijų vadovai, kurie nėra bendrijų nariai.

 

Gaunantieji tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje arba valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, nuo šiol bus draudžiami pensijų draudimu.

 

Įmokų tarifus ir kitą aktualią informaciją rasite „Sodros“ tinklalapyje http://sodra.lt/lt/imokos, pasirinkę Jus dominančią situaciją.

 

 


Pirmas puslapis