Naujienos    |   Skelbimai    |   Fotogalerija    |   Kontaktai   
S.Daukanto g. 19, 69430 Kazlų Rūda, tel. 8 343 98800, mob.tel. 8 615 45185
Faks. 8 343 98802, el. p. info@krvi.lt
Apie KRVI 2008 metų ataskaita

2008 metų ataskaita

Viešoji įstaiga “Kazlų Rūdos verslo inkubatorius” (toliau tekste – KRVI) yra ne pelno siekianti organizacija, įregistruota 2000 m. rugpjūčio mėn. 03 d., adresu S. Daukanto g. 19, 69430 Kazlų Rūda. Identifikavimo kodas nuo 2005 m. sausio 24d. 166090889. Verslo inkubatoriaus steigėjai yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Marijampolės apskrities viršininko administracija ir AB “Kazlų Rūdos metalas” (nuo 2006-01-01 - UAB „Axis industries“). 2005 metais dalininku tapo Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. 2008-12-31 verslo inkubatoriaus įstatinis kapitalas sudarė 680 136 Lt, iš jų:

  • LR Ūkio ministerijos dalis - 479 136 Lt (70,44%);
  • AB „Axis industries“. – 190 000 (27,94%);
  • Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos – 10 000 (1,47%);
  • Marijampolės apskrities viršininko administracijos – 1 000 Lt (0,15%).

Įstatinis kapitalas ataskaitiniais metais nesikeitė.

Pagrindinis Verslo inkubatoriaus veiklos tikslas yra sumažinti pradedančių ir veikiančių verslo subjektų veiklos riziką, padėti jame inkubuojamiems ūkio subjektams pasiekti tokį lygį, kad jie galėtų savarankiškai užsiimti ūkine veikla ir konkuruoti rinkoje. Verslo inkubatorius teikia informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą – patalpų bei kito turto nuomos paslaugas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, regione naujai įsteigtiems verslo subjektams padeda įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, padeda verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus.

2008 m. KRVI buvo vykdomos veiklos plane numatytos veiklos, siekiant pagrindinio tikslo – skatinti verslumą Kazlų Rūdos savivaldybėje. Daugiausia dėmesio buvo skiriama verslo informacijos centro paslaugų teikimui – verslo informavimui, konsultacijoms ir mokymams. Taip pat buvo siekiama pilnai išnuomoti verslo inkubatoriaus patalpas tiek pilną, tiek lengvatinę kainą mokantiems subjektams, stengiamasi racionaliai panaudoti turimą technologinę įrangą, biuro orgtechniką. KRVI darbuotojai taip pat teikė verslo rėmimo paslaugas inkubuojamiems verslo subjektams, dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės SVV rėmimo priemonėse, Regiono plėtros veikloje, aktyviai bendradarbiavo su verslo asocijuotomis struktūromis, taip pat kėlė savo kvalifikaciją, viešino KRVI veiklą. 2008 metais KRVI administracinį darbą dirbo 3 darbuotojai.

2008 m. verslo inkubatorius numatytų tikslų siekė įgyvendindamas projektus: LR Ūkio ministerijos finansuojamą – „Viešųjų paslaugų verslui, skatinant verslumą ir įmonių konkurencingumą, teikimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“

2008 metais visos įstaigos vykdytos priemonės padėjo siekti pagrindinio tikslo-skatinti verslumą Kazlų Rūdos savivaldybėje bei užtikrinti finansavimo šaltinių ir išlaidų subalansavimą.

2008 metų ataskaitą galite parsisiųsti čia