Naujienos    |   Skelbimai    |   Fotogalerija    |   Kontaktai   
S.Daukanto g. 19, 69430 Kazlų Rūda, tel. 8 343 98800, mob.tel. 8 615 45185
Faks. 8 343 98802, el. p. info@krvi.lt
Inkubuojamos įmonės Priėmimo sąlygos

Priėmimo sąlygos

Verslo inkubatoriuje gali būti inkubuojami smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, apibrėžti Lietuvos Respublikos SVV įstatymo nustatyta tvarka.

Kandidatų į inkubuojamas įmones atrankos kriterijai yra šie:

  • inkubuojama įmonė savo veikla prisidės prie Marijampolės regiono socialinio-ekonominio vystymosi;
  • sukurs naujas darbo vietas;
  • veikla turi būti pradėta ne anksčiau kaip prieš trejus metus;
  • turi įgyvendinamą verslo planą;
  • inkubuojamos įmonės veikla turi savarankiško vystymosi ir plėtros galimybes;
  • inkubuojamos įmonės poreikiai atitinka Verso inkubatoriaus galimybes ir tikslus.