Naujienos    |   Skelbimai    |   Fotogalerija    |   Kontaktai   
S.Daukanto g. 19, 69430 Kazlų Rūda, tel. 8 343 98800, mob.tel. 8 615 45185
Faks. 8 343 98802, el. p. info@krvi.lt
Projektai

Projektai

Kazlų Rūdos verslo inkubatorius sėkmingai ieško finansavimo šaltinių viešųjų paslaugų verslui teikimui. 2002–2009 m. pritraukta daugiau nei 1 mln. litų viešųjų paslaugų verslui teikimui finansuoti, tame tarpe 51 tūkst. litų sudarė Kazlų Rūdos savivaldybės finansuojami projektai (5 proc. visų projektinių lėšų). 2010-2015 viešųjų paslaugų verslui teikimui pritraukta 197 tūkst eurų: projektinės veiklos pajamos buvo  88 tūkst. eurų, ( tame tarpe: ES paramos lėšos -  79 tūkst. eurų,  Kazlų Rūdos savivaldybės kofinansavimo lėšos apie 9 tūkst. eurų),  nemokamų paslaugų verslui teikimas , už suteiktas paslaugas apmokant VšĮ „Versli Lietuva“ ‚ - 109 tūkst. eurų. 

Bendras verslo inkubatoriaus finansavimas  2010-2015 m. buvo 325 000 eurų (1,13 mln. litų). Iš jų 73 proc. - ūkinės komercinės veiklos pajamos, 27 - proc. projektinės veiklos pajamos. Ūkinės-komercinės veiklos pajamos  buvo 237 000 eurų , (tame tarpe:  turto nuomos pajamos – 128 tūkst. eurų, konsultacinės paslaugos – 109 tūkst. eurų ), projektinės veiklos pajamos buvo  88 tūkst. eurų. Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos sudarė 2,8 proc. visų Verslo inkubatoriaus pajamų per 2010-2015 m.