Naujienos    |   Skelbimai    |   Fotogalerija    |   Kontaktai   
S.Daukanto g. 19, 69430 Kazlų Rūda, tel. 8 343 98800, mob.tel. 8 615 45185
Faks. 8 343 98802, el. p. info@krvi.lt
Apie KRVI

Apie KRVI

VšĮ „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius“ įregistruotas 2000 m. rugpjūčio 3 d. Marijampolės apskrityje, Kazlų Rūdos savivaldybėje.


Kas tai yra verslo inkubatorius?

 • Verslo inkubatorius – tai įstaiga, kuri inkubuojamiems ūkio subjektams palankiomis sąlygomis nuomoja patalpas ir teikia verslo valdymo paslaugas (informaciją, konsultacijas, mokymą ir pan.), tarpininkauja gaunant finansinę paramą bei diegiant naujas technologijas ir mokslo naujoves versle. Verslo inkubatorius yra juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Plačiau apie verslo inkubatorius galite paskaityti čia.
Verslo inkubatoriaus veiklos tikslai:
 • Padėti naujai besikuriančioms miesto ir regiono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms;
 • Ugdyti jų sugebėjimus prisitaikyti ir nepriklausomai veikti rinkoje;
 • Inicijuoti naujų verslų ir darbo vietų kūrimą;
 • Remti naujų technologijų vystymąsi bei inovacijų diegimą versle ir padėti tokio pobūdžio projektams įgauti komercinį pagrindą;
 • Formuoti verslo bendradarbiavimo tinklą mieste ir regione;
 • Vienyti pastangas pritraukiant Lietuvos ir tarptautines finansavimo programas bei remti firmas įgyvendinant projektus;
 • Sudaryti sąlygas miesto ir regiono verslo visuomenei pasinaudoti Verslo inkubatoriuje turima ir kaupiama informacija – šalies ir užsienio šaltiniais apie tarptautinį verslą, internetu, leidžiamais katalogais;
 • Bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio verslo inkubatoriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, įvairiomis firmomis.
Verslo inkubatoriaus teikiamos paslaugos:
 • Administracinių patalpų nuoma smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms;

 • Mokymų, seminarų, parodų, prezentacijų bei kitų renginių organizavimas;

 • Biuro paslaugos. Dokumentų dauginimas, maketavimas, įrišimas, skenavimas, laminavimas;

 • Telefoninio, faksimilinio, el. pašto ir internetinio ryšio paslaugos;

 • Verslo planų rengimas;

 • Projektų ES programoms rengimas.